• Home
  • Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOMEK” Krzysztof Krawczyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój firmy SOMEK poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego parku maszyn”

Celem projektu jest zwiększenie produktywności firmy SOMEK, podniesienie jej konkurencyjności na rynku regionalnym i krajowym, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii produkcji oraz rozszerzenie podstawowego zakresu działalności o nowe i znacząco ulepszone produkty.

Planowane efekty:

  1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 480978,00 zł
  2. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy: 1 szt.
  3. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku: 1 szt.
  4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji: 1 szt.
  5. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 szt.
  6. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt.
  7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 1 EPC
  8. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1 szt.
  9. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1 szt.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 730 374,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 593 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 349 396,00 PLN


Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Rozwój firmy SOMEK poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego parku maszyn”, w dniu 26.11.2019 na Portalu Baza Konkurencyjności zamieszczono zapytanie ofertowe.
Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218997
Zapraszamy do składania ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Postępowanie ofertowe ogłoszone dnia 26.11.2019 zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania zamieszczono na Portalu Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218997
Dziękujemy za złożone oferty.

W związku z realizacją projektu „Rozwój firmy SOMEK poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego parku maszyn”, w dniu 19.12.2019 na Portalu Baza Konkurencyjności zamieszczono zapytanie ofertowe.
Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1223814
Zapraszamy do składania ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Postępowanie ofertowe ogłoszone dnia 19.12.2019 zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania zamieszczono na Portalu Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1223814
Dziękujemy za złożone oferty.

W związku z realizacją projektu „Rozwój firmy SOMEK poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego parku maszyn”, w dniu 14.01.2020 na Portalu Baza Konkurencyjności zamieszczono zapytanie ofertowe.
Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226971
Zapraszamy do składania ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Postępowanie ofertowe ogłoszone dnia 14.01.2020 (dot. prasy montażowej) zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania zamieszczono na Portalu Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226971
Dziękujemy za złożone oferty.


W związku z realizacją projektu „Rozwój firmy SOMEK poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego parku maszyn”, w dniu 15.01.2020 na Portalu Baza Konkurencyjności zamieszczono zapytanie ofertowe.
Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227078
Zapraszamy do składania ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Postępowanie ofertowe ogłoszone dnia 15.01.2020 (dot. wózka widłowego) zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania zamieszczono na Portalu Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227078
Dziękujemy za złożone oferty.